Workshops

Workshops registration

Dear Participants!

Thank you for registering to attend the XV International Symposium “Nursing in the interdisciplinary healthcare”.

Participants registered as active or passive attendant are invited to sign up to participate in the workshops. 
Please specify the area of interest for each individual attending. You will need to select a max. 2 workshops from the list below.

Registration is mandatory to participate in workshops. Please note that the number of places is limited and the order of applications decides about participation. The dates given are only demonstrative.

Individualized medical nutritional therapy in diabetes – the role of a diabetes educator


Zindywidualizowana medyczna terapia żywieniowa w cukrzycy – rola edukatora diabetologicznego
 • Date: 21.09.2023
 • Time: 10:45

Selected options for wound debridement and stimulation of repair processes


Wybrane możliwości oczyszczania rany i stymulacji procesów naprawczych
 • Date: 21.09.2023
 • Time: 13:25

What a deep wound needs to heal?


Czego potrzebuje rana głęboka, aby się wygoić?
 • Date: 21.09.2023
 • Time: 14:25

Effective management of intestinal and urostomy stomas, with a focus on preventing skin complications and improving the quality of life for patients


Efektywne zaopatrzenie stomii jelitowych i urostomii z uwzględnieniem profilaktyki powikłań skórnych i poprawy jakości życia pacjentów
 • Date: 21.09.2023
 • Time: 15:25

Neuromonitoring of patients in the Intensive Care Unit


Neuromonitorowanie pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii
 • Date: 21.09.2023
 • Time: 16:25

Meningococcal B vaccination – difficulties and challenges in administering the vaccine


Szczepienie meningokokowe B – trudności i wyzwania szczepionki
 • Prowadzący: dr Łukasz Durajski – lekarz CZD
 • Date: 22.09.2023
 • Time: 09:00

A practical tool for lactation for nurses and midwives – a protocol for assessing infant sucking skills


Praktyczne narzędzie laktacyjne dla pielęgniarek i położnych – protokół oceny umiejętności ssania niemowląt
 • Date: 22.09.2023
 • Time: 10:00

Analysis of body composition – interpretation of results. Calculation of energy requirements for the body.


Analiza składu ciała – interpretacja wyników. Obliczanie zapotrzebowania energetycznego organizmu
 • Date: 22.09.2023
 • Time: 11:00

 

2023 All rights reserved